> disclaimer  /  algemene voorwaarden   

  1  

1
    


Disclaimer

Privacy statement
Arbeidsjuristen respecteert de privacy van alle gebruikers van onze websites en dragen er zorg voor dat de informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit delen, doorgeven, verkopen of ter beschikking stellen aan derden. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen alles in het werk stellen om uw informatie te beschermen.

Website

Bij de samenstelling van de inhoud van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie niet geheel correct is of dat deze na verloop van tijd veroudert. Arbeidsjuristen is dan ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van gebruik van informatie welke via deze website is verkregen. Arbeidsjuristen behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website op ieder gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen. Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Arbeidsjuristen worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan info@arbeidsjuristen.nl.
 

Algemene Voorwaarden: Download
hier uw PDF kopie van onze Algemene Voorwaarden
 
  

Download hier gratis Acrobat reader om .pdf files te openen.
Uw pop-up blokkeer software kan de oorzaak zijn als een link niet opent. Raadpleeg de 'help' file van deze software (of druk [Ctrl] in tijdens de muisklik).

 

 

 

Arbeidsjuristen  |  Zandvoort  |  T (023) 5718341  |  info@arbeids-juristen.nl